Urban & Landscape
Architecture

Gentofte Torv

Trafikal fredeliggørelse, en materialebevidst og helhedsorienteret belægningsstrategi, frodig begrønning, belysning og plads til ophold var omdrejningspunktet for det arkitektoniske løft af Gentoftegade og Torvet.

Projektet har som gennemgående materialer granit i to matchende rødgrå farver, der passer fint til stemningen, tonen og den bygningsmæssige helhed i Gentofte. Den ene granit, mørkgrå med rødt, benyttes som gennemgående belægningsflade med format som fortovsfliser, der på denne enkle måde markerer bydelscentret, når man nærmer sig fra periferien. Gentoftegades centrale del indsnævres og hastighedsdæmpes, dog med plads til busser i begge retninger. Der etableres flere træer i plantebede og parkeringen bibeholdes, men nu i parkeringslommer med brosten i samme granit som den gennemgående, mørkgrå med rødt.

Torvet får en mere markant og indbydende udformning med referencer til Gentofte sø, dens form med holme og varierede søbredder. Dette markeres bl.a. med et særligt udformet gulv i rød med mørkgrå granit i særlige fliseformater. Torvet nyindrettes og parkeringen fjernes. Der etableres et nyt vandelement samt flere store staudebede med nye træer. Granitmure i forskellig højde, med og uden indbygget LED-lys, skaber mindre rumligheder og giver plads for ophold.

Sted

Gentofte

Bygherre

Gentofte Kommune

Udført

2012 - 2014

Areal

2.500 m2

Anlægssum

DKK 12 mio.

Samarbejdspartner

COWI
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune.