Urban & Landscape
Architecture

Fjordstrategi for Mariagerfjord Kommune

LYTT har udarbejdet en Fjordstrategi, der har til formål at synligøre styrken ved Mariagerfjord Kommunes beliggenhed og at forøge anvendeligheden og tilgængeligheden til fjorden. Strategien viser vejen til en visionær, handlingsorienteret og koordineret indsats, som styrker en fælles vision for Mariager Fjord.

Fjordstrategien udstikker en fælles retning for hvordan Mariager Fjord bliver et naturligt omdrejningspunkt i udviklingen af Mariagerfjord Kommune. Mariager Fjord rummer et uforløst potentiale i forhold til at fastholde og tiltrække ny bosætning, styrke erhvervet indenfor turisme og industri samt styrke destinationer der tiltrækker besøgende. Mariager Fjord er ikke blot er en del af identiteten – den er selve grundstenen i Mariagerfjord Kommune. Mariager Fjord er særlig fordi den tegner et unikt tværsnit igennem danmarkshistorien. Fra landskabets dannelse, vikingetiden, fiskeriets udvikling, stolte bådebyggertraditioner, industrialiseringen, landindvindingsperioden, fjordens død, genopretning af fjordens tilstand, og til en spirende turistdestination. Historiens milepæle knytter sig til fjorden og det vil vi udnytte i forhold til at skabe vores fælles fjord – Fortællingernes Fjord. Vores levetid indskriver sig som en lille del af historien og derfor skal Mariager Fjord behandles med respekt så fjorden kan overdrages i god behold til fremtidige generationer. Denne bæredygtige tilgang er indarbejdet i hele Fjordstrategien. Fjordstrategien munder ud i fem strategiske anbefalinger, et handlingskatalog der udpeger projekter, samt tre inspirationsprojekter der illustrerer hvordan visionen kan realiseres. Fjordstrategien er udviklet på baggrund af en omfattende inddragelsesproces undervejs. Byrådet godkendte i efteråret 2021 Fjordstrategien.

Vi har udarbejdet et lille, lækkert lommeformat af Fjordstrategien, som du kan læse her.

Sted

Mariagerfjord

Bygherre

Mariagerfjord Kommune

Udført

2021-2021

Rolle

Totalrådgivning - strategisk rådgivning

Areal

724 km2
  • Fjordstrategi
  • Handlingskatalog
  • Inspirationsprojekter
  • Procesfacilitering
  • inspirationsoplæg
  • Brugerinddragelse
  • Formidling

Relateret

Troldhedestien er en nedlagt jernbanestrækning, som er omdannet til en rekreativ stiforbindelse, der forbinder byen og den gamle Dybvadbro Station 10 km vest for Kolding.