Urban & Landscape
Architecture

Danmarks Nationalbank

I forbindelse med en gennemgribende renovering af byggeriet skal også haveanlæggene renoveres. Anlæggenes udtryk og indhold af planter har gennem tiden ændret sig, en del planter er gået ud og arter med nye udtryk er kommet til. Da haverne har en stiliseret og subtil arkitektur, har vi med udgangspunkt i havernes oprindelige idé og udtryk valgt en strategi, der i højst muligt omfang fastholder og styrker havernes individuelle karakterer, herunder en kritisk stillingtagen til beplantningssammensætning og pleje.

 Vi har lavet en omfattende research i de tilgængelige kilder, for at sætte os ind i arkitekternes tanker og hensigter med haverne. Og vi har søgt i arkiverne for at finde originale tegninger og optegnelser over indkøbte planter, hvilket har givet os den nødvendige indsigt, for at kunne udføre et professionelt arbejde, der sikre os, at denne enestående kulturarv også i fremtiden kan være et vigtigt vidnesbyrd om modernismens landskabsarkitektur. 
Nationalbanken fra 1965 - 78 var arkitekten Arne Jacobsen sidste udførte hovedværk, som i 2009 blev fredet som det yngste samlede værk i Danmark. Nationalbanken har to indarbejdede gårdhaver, en stor taghave på kompleksets lave bygningsdel samt et haveanlæg på terræn. De to gårdrum i etagebygningen har som hovedformål at fungere som lysgårde for de tilgrænsende kontorer. Og da gårdene fungerer som disse rums eneste udsigt, er der lagt stor vægt på udformningen af gårdarealerne. Den nordlige gård over maskinhallen er tegnet af Arne Jacobsen umiddelbart før hans død, mens de øvrige haver hører til byggeriets 2. og 3. etape og derfor må tilskrives Dissing+Weitling med bistand fra landskabsarkitekt Eywind Langkilde og gartner Christian Petersen.
Taghaven og den ene gårdhave skal ryddes helt i forbindelse med ny tagopbygning henholdsvis udskiftning af membranen på det underliggende tag. I udførelsen af rekonstruktionens anlægsarbejder læggers der vægt på, at eksisterende originalt plantemateriale, der ikke kan erstattes, sættes i depot og siden genplantes. Alle stenmaterialer renses og genplaceres hvor de lå, ligesom vandkar og plantekummer underkastes en renovering, der ikke ændrer deres oprindelige udseende.

Bygherre

Danmarks Nationalbank

Sted

København

Status

Under projektering

Samarbejdspartnere

Rørbæk og Møller, EKJ Ingeniører, Varmings Tegnestue

Ydelser

Alle ydelser vedr. haveanlæg inkl. registrering og analyse, myndighedsbehandling hos SLKS, fuld projektering og fagtilsyn