Urban & Landscape
Architecture

Daginstitutionen Halgård

Naturlige Læringslandskaber: LYTT har designet oplevelsesrige uderum til den nye daginstitution i Halgård, Holstebro. Landskabet giver børnene adgang til naturens skatkammer af leg og læring samt fysisk og kognitiv udvikling.

Illustration: Frost Larsen

Pædagogisk og motorisk brug af legeplads og natur

Som en grundidé og udgangspunkt for hele indretningen af legepladsen ligger visionen 'naturen i centrum'. Både legepladsen og de omkringliggende arealer inddrages i en ambitiøs strategi for at gøre natur, biodiversitet og bæredygtighed til grundvilkår i fremtidens daginstitution. Legepladsen indrettes på en gennemgående bund af natur, hvor omfanget af belægninger minimeres til fordel for naturligt betrådte stier, græsser og urter, buske, krat og træer, der plantes i en levende variation af rum og stemninger.

Tættest ved huset, hvor de mindste børn typisk opholder sig, er omgivelserne trygge og overskuelige med små steder, hvor der arbejdes med overgange og materialer, der udfordrer motorikken og sanserne. Helt inde ved facaderne ligger belagte overdækkede kantzoner, der fungerer som en naturlig og tilgængelig forlængelse af husets indre rum, så overgangen mellem inde og ude bliver gradvis.
I mellemzonerne er udtrykket mere vildt, men åbent og med fokus på en legende terrænbearbejdning som ramme, der inviterer til leg og fysisk aktivitet. 
Længst fra huset på området mod syd vokser terræn og beplantning til en vildere kant, der danner grundlag for legende forløb af ruter gennem det grønne med plads til huler og huller, krat og klatre.

På legepladsen folder en mangfoldig verden sig ud, der taler til børnenes kreative leg. Under overskriften ’naturen i centrum’ har vi arbejdet med at styrke og udfolde ønsket om et naturligt præg, hvor omfanget af belægninger minimeres med muligt, og en varieret beplantning og en legende terrænbearbejdning former et landskab med en bred variation af oplevelser i små og større rum, med hvert sit tema, der slår en særlig stemning an og aktiverer børnenes fantasi. Steder som Junglen, Prærien og Bakkerne og Skoven bliver rammer for indretning af forskellige zoner på legepladsen og samtidig også temaer for beplantning, og inventar. 
 


Sted

Halgård, Holstebro

Bygherre

Holstebro Kommune

Udført

2022 - Igangværende

Areal

11.500 m²

Rolle

Landskabsarkitekt

Samarbejdspartnere

Frost Larsen, ABC Rådgivende Ingeniører