Urban & Landscape
Architecture

Bertram Knudsens Vej Almene Boliger

Projektet tager sit udgangspunkt i hverdagslivet – i det enkelte hus og den private bolig, som placeres i en lille ny og varieret ’bydel’, der tilgodeser forskellige boligformer og mulighed for tilvalg af små og store fællesskaber.

De 120 nye boliger er beliggende med nærhed til den grønne kile ved Kolding Skov, tæt ved uddannelsesinstitutioner og på en grund, der er karakteriseret af en beskyttet men hengemt sø. Projektet iscenesætter denne sø, således at den, i sammenhæng med en ny regnvandssø med permanent vandspejl, danner et naturligt centrum for den samlede bebyggelse. Boligerne placeres som en naturlig ramme om søerne og en inviterende lysåben grønning. Således danner søerne i midten et ‘fremtidens gadekær’ - et mødested og legeplads for beboerne. Igennem denne samlende grønne park løber hovedstien, som en rekreativ ‘rygrad’ for aktiviteter og ophold. Fælleshus, rekreative spots og inventar indbyder til leg og bevægelse. Stien forbinder området fra indgangen i nord til indgangen i syd, men kobler ligeledes på tværs fra gårdhavehusene i vest til nabobebyggelsen i øst. Et hovedgreb for bebyggelsens disponering består i et let slynget gadefælleskab, med afsæt i at stort set alle indgangsdøre vender ud hertil. Gaden aktiveres som et mødested for beboere, hvor man kan sludre henover forhaven eller smutte direkte med de andre børn ud og lege på grønningen.
Vundet konkurrence om 120 nye almene boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding

Sted

Kolding

Bygherre

AAB Kolding v/ Bovia

Udført

2018 - 2021

Rolle

Underrådgiver

Areal

20.000 m2

Anlægssum

DKK 117 mio.

Samarbejdspartner

Hansson & Knudsen, Friis & Moltke, Spangenberg & Madsen, Drias
  • Skitsering
  • Projektering
  • Fagtilsyn

Relateret

Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af nærarealerne til de ikoniske fredede boligblokke og det store samlende landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB.