Urban & Landscape
Architecture

Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene er blevet nænsomt renoveret i en proces, hvor hensynet til det historiske anlæg er nøje vægtet i forhold til behovet for at understøtte og rumme det liv og de aktiviteter, der præger anlægget i dag.

Ud over planlagte, større og mindre arrangementer bruges anlægget i det daglige blandt andet også af den nærliggende Bellahøj Skole i forbindelse med undervisning og er ligeledes et yndet træningssted for løbere og andre motionister. Bellahøj Friluftsscene, der er tegnet af C.Th. Sørensen, blev indviet i 1954. Friluftsscenen er opbygget som et amfiteater med brug af overskudsjord fra byggeriet af Bellahøjhusene. Udformningen er klar og geometrisk med scenen i bunden af et cirkelslag og med siddepladserne lagt i 120 grader svarende til en tredjedel cirkel med centrum i scenen. Siddepladserne er udført som 120 cm brede siddetrin med forkant af teaterfliser i beton. Der er tre sektioner af siddetrin (nederste, mellemste og øverste) adskilt af lidt bredere plateauer. På skråningerne langs teaterets sider løber i alt fem brede trapper, der sikrer adgang til siddetrinene. De fire trapper ender ved de bredere plateauer, hvorfra folk kan fordele sig på siddetrinene. Den sidste, længste trappe ender ved teaterets krone. Øverst på teaterets krone afslutter en dobbelt trærække teateret. Træerne understreger friluftsscenens præcise form og forstærker fornemmelsen af et markant landskabeligt rum. Oprindeligt var der plantet popler, men de er senere blevet erstattet af de nuværende lindetræer. Bag scenen er Bellahøj Friluftsscene omgivet af blandet bevoksning, herunder en del store, gamle træer, der indrammer scenen og delvist forhindrer indblik fra den omgivende park.

Sted

Brønshøj, København

Bygherre

Københavns Kommune

Udført

2018 - 2020

Rolle

Totalrådgiver

Anlægssum

DKK 3,6 mio.

Areal

7.800 m2
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Fagtilsyn
  • Udførelse

Relateret

Landskabsplan for en revitalisering af C. Th. Sørensens grønne anlæg ved Vestbads historiske friluftsbad. Bygherre: Rødovre og Brøndby Kommune