Urban & Landscape
Architecture

Åbyen i Grenå

LYTT har varetaget udviklingen af et nyt attraktivt, tæt by- og boligkvarter i Grenaa, som Grenåen løber igennem og som ligger umiddelbart op ad byens centrum.

Åen udvides med en kanal og skaber en mindre ø i åen, hvorpå en tæt og varieret boligbebyggelse placeres. Øen fremstår med en kompakt bebyggelse, hvor bebyggelsesprocent for de enkelte grunde er på mellem 75 og 300. For at opnå denne tæthed varierer bebyggelseshøjden fra 2 til 5 etager. Den nye bebyggelse orienterer sig helt konsekvent mod åen, hvorfor der i løsningerne er søgt at skabe et boligkvarter, der på enhver måde adskiller sig fra standarden både mht. byggestil, tæthed, friarealer og p-forhold. Åen er dermed projektets omdrejningspunkt, hvorfor rekreative arealer og opholdsområder også naturligt henvender sig mod vandet. De mange rekreative steder og opholdsmuligheder fremstår med forskellige belægninger og underlag, som skaber varierende, stemningsfulde uderum og danner rammerne for at bylivet kan udfolde sig. Med projektet illustrerer LYTT, hvordan opholdspladser ved vandet, promenader, platforme for kajakker og øvrig vandaktivitet kan skabe en indbydende ramme for beboere og besøgende. LYTT har igennem projektet fungeret som bygherrerådgiver og medvirket ved idéudvikling, deltaget i styregruppen og planlagt/medvirket i offentlighedsarrangementer, workshops og særlige events. Efterfølgende har LYTT udarbejdet helhedsplan og lokalplan, samt forestået projektering af landskab og byggemodningsarbejderne.

Sted

Grenaa

Bygherre

Norddjurs Kommune

Udført

2010-2014

Rolle

Totalrådgiver, Bygherrerådgiver

Areal

30.000 m2

Anlægssum

DKK 42 mio (byggemodning)

Samarbejdspartner

LB-Consult
  • Bygherrerådgivning
  • Idéudvikling
  • Brugerinddragelse
  • Procesfacilitering
  • Helhedsplan
  • Lokalplan
  • Projektering
  • Byggemodning
  • Forslagsbedømmelse
  • PR

Relateret

LAR-strategi og byggemodning af de første 6 storparceller i den nye by Vinge. Alt regnvand opsamles i et delta bredt delta, som bliver et centralt rekreativt element for den nye bydel. Bygherre: Frederikssund Kommune