Urban & Landscape
Architecture

Aarhus SoSU

LYTT Architecture vandt i samarbejde med totalentreprenør C.C. Contractor, Cubo Arkitekter og NIRAS konkurrencen om en ny Social- og Sundhedsskole i Aarhus, der er opført på Hedeager 33 i Aarhus Nord.

LYTT Architecture står bag de varierede og urbaniserede udendørsarealer, der på fornem vis binder Hedeager sammen med letbanen og danner rammen om et naturligt flow, stiforbindelser samt indbydende opholdslommer, som kan benyttes til dagens pauser. 

Ligeledes har LYTT Architecture udarbejdet parkering, grønne arealer, haveanlæg samt indre gårdrum. Vinderforslaget blev af bedømmelsesudvalgte oplevet som meget indlevende og gennemarbejdet med en overbevisende sammenhæng mellem landskabets form og bygningens snit og facade samt med flotte, velproportionerede og sammenhængende rumligheder inde og ude.

Samlet set fandt udvalget, at løsningen havde stor variation og rumlig kvalitet i en indsigtsfuld kobling med bygningens funktionalitet, således at der er skabt et moderne, inspirerende studiemiljø baseret på en human skala og med en arkitektonisk karakter som er holdbar, også over tid.

Sted

Aarhus

Bygherre

Social- og Sundhedsskolen

Udført

2013 - 2015

Rolle

Underrådgiver

Areal

27.000 m2

Anlægssum

DKK 136 mio.

Samarbejdspartner

C.C. Contractor, Cubo Arkitekter og NIRAS
  • Program og idé
  • Projektering
  • Fagtilsyn
  • Konkurrenceforslag