Urban & Landscape
Architecture

Broer og faunapassager langs Holstebromotorvejen

LYTT Architecture har behandlet vej- og broprojektet med fokus på landskabets karakter i den givne kontekst og har bistået med terræntilpasning, omlægninger af mindre å-systemer, tilpasninger mellem dalbroers dæmninger og eksisterende terrænkanter.Area

Holstebro - Herning

Area

Vejdirektoratet

Area

2013 - 2015

Relateret

Overall plan for new neighborhood with infrastructure and green open spaces. Client: Glostrup Municipality