Urban & Landscape
Architecture

Projekter

LYTT har gennem årene opbygget en meget bred referencepallette med opgaver, der rummer landskabsplanlægning, byrumsdesign, byplanlægning, udvikling af infrastruktur og kystbeskyttelse, samt en stor erfaring i at håndtere konsekvenser af klimaændringerne med høj arkitektonisk kvalitet. Fælles for alle projekter er, at de giver mærkbar merværdi for samfund og den enkelte borger.