Urban & Landscape
Architecture

Viby Syd

LYTT Architecture har sammen med Aart vundet konkurrencen om et nyt kontor- og medborgerhus samt byrum og hovedsti i Viby Syd ved Aarhus. Projektet er en vigtig brik i omdannelsen af området i retning af et fornyet og levende Viby Syd med mere koncentreret byliv samt en større grad af tryghed og variation i byrum, bebyggelse og boformer.

Placeret midt mellem boligbebyggelser, skoler og infrastruktur bliver torvet ikke blot et markant trafikalt knudepunkt, der forstærker forbindelserne på tværs og binder boligområderne sammen. Torvet bliver også et socialt knudepunkt, der byder på en smuk ankomst til bydelen og skaber et byrum med vægt på fællesskab og bevægelse, hvor der er plads til koncerter, markedsdage og et væld af hverdagsaktiviteter. På tværs og gennem den nye bygning skabes en tryg, oplevelsesrig og grøn passage mellem Viby Gymnasium, torvet og Søndervangsskolen. Den indre passage og torvedannelsen giver tilsammen en tydelig og varieret forbindelse mellem nord og syd.

Sammenhængen mellem ude og inde understøttes belysnings- og belægningsmæssigt. Det stemningsfulde bytorv er bearbejdet i terræn med ét gulv, hvor der skabes grønne, taktile overgangszoner, som understøtter flowet på torvet. Ved regnvandsbede og kanter er der mulighed for ophold i større og mindre grupper, og den artsvarierede beplantning både giver visuel sammenhæng og afskærming. Torvets intime udtryk understøttes af ‘svævende’ ophængte lamper, som samtidig giver en tryghedsskabende belysning uden mørke områder.
Hovedstien fra nord til syd er bred og overskuelig og indeholder terrænforskydninger, der skaber åbne opholdslommer mellem stien og Rosenhøj. Tre overgange fra torvet bygger på de eksisterende forbindelser og flows. Et særligt sted mellem hovedstien og hurtigruten byder på tarzanbane og hængekøjer. 

Sted

Viby Syd, Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune og Århus Omegn

Udført

2020 - (igangværende)

Rolle

Underrådgiver

Areal

12.000 m2

Anlægssum

DKK 20 mio

Samarbejdspartner

AART architects
  • Konkurrenceforslag
  • Flowanalyse