Urban & Landscape
Architecture

Limfjordslandet

LYTT Architecture har udarbejdet en ny strategi og masterplan for Jammerbugt Kommune med henblik på at skabe en tydeligere fysisk sammenhæng i Limfjordslandet, skabe organisatorisk samspil på tværs af lokalsamfund, tiltrække flere turister, samt fastholde og øge bosætningen i området.

Som afsæt for strategien har LYTT forestået analyse og kortlægning af landskabet, kulturmiljøerne og naturen med henblik på at udpege Limfjordslandets unikke stedsbundne kvaliteter og lokale værdier. Strategien sigter mod, at styrke disse gennem tre indsatsområder: øget tilgængeliggørelse, bedre formidling og opgradering af faciliteter i området. Langs Rygraden, der følger den eksisterende vej langs fjorden og forbinder området, arbejdes der med tilgængelighed, faciliteter og formidling. Fire nye Oplevelsesruter med forskellig tematisering kobler sig på Rygraden og inviterer ud på ture i landskabet og til de kulturhistoriske steder. De tre Havne ligger som koblinger mellem fjorden og Rygraden.

Opgaven indeholder desuden detaljeret udvikling af de tre Havnes identitet og stedsbundne oplevelser, og der gives bud på, hvordan Havnene kan supplere hinanden i en overordnet sammenhæng, med hver deres karakter og identitet, frem for at konkurrere om de samme brugere. For at tilgodese de mindre lokalsamfund har LYTT derfor løbende inddraget projektets mange interessenter, borgere og lokale ildsjæle.

Sted

Jammerbugt

Bygherre

Jammerbugt Kommune

Udført

2017 - 2018

Rolle

Totalrådgiver

Areal

165 km2

Samarbejdspartner

Jammerbugt Kommune
  • Masterplan
  • Strategi
  • Brugerinddragelse

Relateret

Formidling af Tøndermarskens unikke natur via støttepunkter i landskabet. Bygherre: Tønder Kommune og Tøndermarsk Initiativet