Urban & Landscape
Architecture

Helledalen regnvands- og rensebassiner

Øst for Viborg ligger Helledalen - en kuperet smeltevandsdal, som udmunder i Nørresø. Her har LYTT Architecture udarbejdet projekt for udformning og indpasning af regnvandsbassiner, der fungerer som en rensedam for vandet fra en del af området Overlund, inden det ledes til den ene af Viborgs to store søer, Nørresø. 

Projektet kaldes ’Dråberne i Helledalen’ og består af 4 nye bassiner af spunsjern, der er etableret i terrasser ned gennem dalen. Spunsjernene er beklædt med cortenstål dels som afslutning på spunsjernene set oppefra og dels som geometriske former på ydersiden af spunsen - set nedefra. Regnvandsbassinerne er tænkt sammen med en stiforbindelse som et rekreativt element, der tilbyder opholdsmuligheder og oplevelser ved vandet. Vandbremser i bassinerne sørger for, at der er et fast vandspejl året rundt, og ved store regnvandshændelser løber vandet ud over den sydlige kant som et vandfald.

’Dråberne i Helledalen’ modtog i 2019 hædrende omtale ved Arkitekturens Pris i Viborg med følgende begrundelse: ”Projektet hædres for på bedste vis at indpasse og integrere et teknisk anlæg i naturen, så det ikke skæmmer det omkringliggende landskab, men tvært imod fremhæver og iscenesætter det landskabelige forløb gennem Helledalen til Nørresø. Arkitektonisk er det således et meget flot projekt, - men samtidig fremhæver og illustrerer projektet naturens foranderlighed fra regnvandshændelser med voldsomme naturkræfter til stille og fredfyldt område med de stillestående, blanke søer terrasseret ned mod Nørresø.” 
Projektet er blevet hædret ved Arkitekturens Pris 2019 i Viborg.

Sted

Viborg

Bygherre

Energi Viborg Vand A/S

Udført

2016 - 18

Rolle

Hovedrådgiver

Areal

7.000 m2

Anlægssum

DKK 5 mio.

Samarbejdspartner

Viborg Ingeniørerne A/S
  • Design
  • Indpasning af teknisk anlæg i landskabet
  • Projektering

Relateret

Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune.