Urban & Landscape
Architecture

Design City Kolding

Visionen for bydelen Design City er at understøtte Koldings position som designby, som skal være med til at udvikle det kraftcenter for viden og undervisning, der er iværksat i de umiddelbare omgivelser. Design City udvikles som en levende bydel og skal indeholde beboelse, uddannelse, liberalt erhverv, restauranter, caféer, serviceerhverv, kultur- og fritidsaktiviteter m.v.

LYTT tegner bydelens udearealer, herunder ankomstarealer, offentlige og fuldt tilgængelige byrum og et samlende netværk af veje og stier. Byrummene tilbyder attraktive opholdsarealer med mulighed for varierende aktiviteter og skal sikre at området får en grøn karakter, skaber gode forbindelser til de omkringliggende områder og trækker liv og aktivitet ind i bydelen. Sammenfletningen af by, vand og landskab et stærkt landskabstræk, som danner grundlag for at Design Citys byrum gradueres fra det urbane i vest til det grønne i øst. Design City samles af et gennemgående byrumsforløb fra Østerbrogade til det grønne område i øst med tre forbundne byrum: Ankomsten, Designtorvet og Oasen. Disse udformes med en samlet designprofil, hvor belægning, beplantning, belysning og inventar sikrer genkendelighed igennem området, samtidig med at de enkelte byrum får hver sin identitet og differentieret bearbejdning af elementerne. Der differentieres overordnet mellem byrumsforløbet, som udgør urbane opholds- og aktivitetspladser i bydelen, og de slyngede vej- og stirum, som vil opleves som grønne korridorer. 

Sted

Kolding

Bygherre

Design City Kolding

Udført

2017-2021 (igangværende)

Rolle

Totalrådgiver

Areal

42.000 m2

Anlægssum

DKK 28 mio.

Samarbejdspartner

LB - Consult
  • Helhedsplan
  • Byrumsplan
  • Designmanual
  • Projektering

Relateret

Masterplan for omdannelsen af Aarhus Kommunehospital til universitetsformål, hvor bygningerne skal indgå i et samspil med det eksisterende universitet og den omkringliggende by. Bygherre: FEAS