Urban & Landscape
Architecture

Schyyy … Arkitektfaglig fusion lytter til fremtiden  

GHB Landskabsarkitekter a/s og Møller & Grønborg A/S fusionerer til LYTT Architecture as. Fusionen af de to tegnestuer sikrer markedets bredest mulige kompetenceprofil, og derfor vil LYTT Architecture være en fremtrædende spiller, når fremtidens byer og landskaber skal tegnes. 
LYTT vil være toneangivende for den nordiske by- og landskabsarkitektur. LYTT vil udvikle oplevelsesrig kvalitetsarkitektur med et varigt aftryk - et aftryk, som skaber øget værdi, og som gør en forskel for vores samfund. Ambitionen er, at den dialogorienterede tilgang til arkitekturen, som har præget de to tegnestuer hidtil, skal danne afsæt for LYTT. Du skal lytte – virkelig lytte, hvis du vil skabe varig forandring. Tag stedet ind, bearbejd det og form fremtiden. 

Stærkt arkitektfagligt miljø 
”Betingelserne for at kunne virke og rådgive er blevet langt mere omfattende end tidligere. Der er krav om flere sideordnede ydelser, og dem kan vi levere med denne fusion, hvor kunder og samarbejdspartnere tilbydes en større referencepallette samt en bredere og dybere kompetenceprofil,” fortæller Mads Tenney Jordan, partner og CEO. Han fortsætter: ”Vores force bliver, at vi styrker vores arkitektoniske profil markant, både i bredden med også inden for specialviden. Vi komplementerer hinanden på en måde, hvor 1+1 bliver 3. Den store faglige bredde og fleksibilitet gør, at vi i endnu højere grad kan tilbyde helhedsløsninger med visioner og høj æstetisk kvalitet. Det sikres ved altid at inddrage de bedste kompetencer fra begge afdelinger til det pågældende projekt – uanset geografisk placering.” 

Stærke traditioner og faglige rødder 
Det at gå sammen sikrer en stærk markedsposition med godt 50 medarbejdere med stor faglig bredde. Og begge tegnestuer bidrager med et stærkt fundament. Både Møller & Grønborg og GHB Landskabsarkitekter går flere generationer tilbage. Det gør noget ved en virksomhed. Man bliver en slags kulturbærer: ”Vi forstår vores rolle i udviklingen af både by og land. Vi udvikler løsninger, som fungerer nu og for fremtidige generationer – både æstetisk og funktionelt. Arkitektur som inspirerer og giver oplevelser, der kan mærkes og skaber øget værdi,” supplerer Torben Møbjerg, partner og COO.  
 
GHB+M&G = LYTT Architecture 
GHB Landskabsarkitekter a/s har rødder tilbage til omkring 1930 med C.Th. Sørensen som første generation. Virksomheden bidrager med erfaring som projekteringstegnestue med stor teknisk ballast og med byrumsopgaver, læringsmiljøer, klimaløsninger, kulturmiljøer og nybyggeri på referencelisten. 
Møller & Grønborg A/S blev etableret i 1960. Fra traditionelt arkitektarbejde har virksomheden udviklet sig inden for landskab, byplan og design med stærke kompetencer på byudvikling, landskabsplanlægning af større infrastrukturopgaver, indpasning af tekniske anlæg i landskabet, brodesign, VVM, klimasikring, naturparker og byrumsdesign.  
 
LYTT Architecture ledes af de seks partnere:
Mads Tenney Jordan, arkitekt MAA, CEO 
Torben Møbjerg, landskabsarkitekt MDL, COO 
Julie Kaalby Bjerre, arkitekt MAA MDL 
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL 
Morten Weeke Borup, arkitekt MAA MDL 

Samt 3 associerede partnere: 

Karen Marie Fisker Langkjer, arkitekt MAA, MDL
Anne Hartvig Mogensen, landskabsarkitekt MDL
Tine Vogt, landskabsarkitekt MDL 
 
Den daglige ledelse af afdelingerne varetages af Mads Tenney Jordan i Aarhus og af Torben Møbjerg i København.