Urban & Landscape
Architecture

Udviklingsplan for Hinnerup Bymidte

LYTT har i samarbejde med Favrskov Kommune udviklet en strategiplan til Hinnerup Bymidte. Bymidten er i dag udfordret ift. mangel på boliger, men har på samme tid flere bygninger, der står klar til nedrivning og som ikke bidrager til den gode midtby. Planen tager udgangspunkt i en mulig etablering af en ny letbane fra Lisbjerg til Hinnerup og arbejder med to mulige placeringer af stationen. Letbanen vil med sin tilstedeværelse lave et indgreb i den eksisterende bygningsstruktur. 

Hovedmålet for opgaven har været at udvikle en strategi, der gentænker fortællingen om ”stationsbyen” ved at bevare identiteten i den eksisterende bygningsstruktur, og samtidig give plads til ny byudvikling ifm. letbanens ankomst - en vision om stationsbyen 2.0. Projektet ser letbanen som et infrastrukturelt løft og en unik mulighed for Hinnerup for at gentænke stationsbyen – med jernbanen og letbanen som ét samlet system. Der er skabt et samspil mellem bevaring og ny udvikling, hvorved den eksisterende stationsby-identitet bevares samtidig med at letbanen og nye hustypologier flytter ind i byen. Med strategi- og visionsplanen lægges der op til en bymidte med en højere bebyggelsesprocent med plads til boliger, der skaber et tæt bymiljø. Med omdannelsen åbnes byen til det omkringliggende landskab samtidig med at eksisterende torve og pladser samles om stationen og detailhandlen, så bymidten bliver et sted, hvor borgerne mødes. Idéforslagene til byudviklingen blev diskuteret på et ”byværksted”, hvor der var mulighed for at se byen fra nye vinkler bl.a. gennem en live 3D-animation og modellering, hvor borgerne kunne gå på opdagelse i strategien og bidrage med idéer og kommentarer til byudviklingen.

Sted

Hinnerup

Bygherre

Favrskov Kommune

Udført

2014 - 2017

Rolle

Totalrådgiver

Areal

20 ha
  • Udviklingsplan
  • Visionsplan
  • Byrumsdesign
  • Brugerinddragelse

Relateret

Omdannelsen af bymidten til et nyt fælles samlingssted for hele byen. Et byrum, der afspejler Havdrups identitet, og dyrker det at bo, leve og have hjemme i Havdrup. Bygherre: Solrød Kommune