Urban & Landscape
Architecture

Tornhøjhaven i Aalborg

LYTT Architecture har sammen med Domea, Friis & Moltke, MOE Rådgivende Ingeniører og demenskonsulent Mette Juncher Søndergaard vundet konkurrencen om Demensplejehjemmet i Aalborg Øst, nu Demenslandsbyen Tornhøjhaven. Efter projektforslaget er LYTT Architecture overgået til at være bygherrerådgiver ifm. udbud af totalentreprise.

Hovedgrebet for den landskabelige bearbejdning af udearealerne ved Demensplejehjemmet er at skabe en landsby med plads til alle. En tryg landsby, som afspejler det liv, beboerne kender, hvor minder og genkendelse bliver skabt gennem forskellige sanse- og rumoplevelser, og som understøtter fysisk aktivitet og udeliv.

Projektet etablerer et spænd af varierede uderum; fra den tætte urbane ”by” med bytorv, springvand, hovedgade, butikker og villakvarter, til det åbne ”land” med bypark, sø, frugtlund og luft. Uderummene byder alle på forskellige landskabelige elementer og kvaliteter, som stimulerer beboerne på forskellige niveauer.

I forslaget er der lagt vægt på en overordnet landskabelig enkelhed, artsrigdom i planteliv samt mulighed for både sociale og private sysler. Ligeledes er tryghed og overskuelighed et vigtigt element for beboere såvel som det specialiserede personale, der nemt skal kunne danne sig et overblik og orientere sig. Det har endvidere været højt prioriteret, at tilgængelighed i hele området er tilpasset gangbesværede og kørestolsbrugere.

Sted

Aalborg Øst

Bygherre

Aalborg Kommune i samarbejde med Domea

Udført

2015 - 2018

Entrepriseform

Bygherrerådgivning

Rolle

Underrådgiver til Friis & Moltke

Samarbejdspartner

Domea, Friis & Moltke, MOE Rådgivende Ingeniører

Areal

6500 m2

anlægssum landskab

DKK 140 mio.
  • Konkurrence
  • Projektering
  • Tilsyn
  • Udbud
  • Bygherrerådgivning
Uddrag fra dommerbetænkning: ”Projektets forslagsstillere afslører stor forståelse for den særlige målgruppe og udviser en innovativ evne til at bidrage med et forslag, der er nytænkende i sit koncept og med løsninger, der giver gode muligheder for at demensplejehjemmets indhold og aktiviteter kan udvikle og udfolde en pleje, omsorg og rehabilitering, der imødekommer målgruppens særlige udfordringer. Landsbykonceptet er projektets helt store styrke.

Relateret

Parken udgør en ny grøn oase for byens borgere og en samlende og sammenbindende funktion for de omkringliggende sundhedsfaglige institutioner, herunder Skive Sundhedshus, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien i Skive. Visionen har været at skabe en fælles og samlende bypark med mangfoldige muligheder for anvendelse, aktivitet og oplevelser. Parken skaber rekreative rum, hvor fællesskab, tilfældige møder og aktivitet kan opstå. Bygherre: Region Midtjylland