Urban & Landscape
Architecture

Østerild Besøgscenter

LYTT vandt i samarbejde med CUBO Arkitekter og Orbicon totalrådgiverkonkurrencen om opførelsen af Østerild Besøgs- og Driftscenter ved Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Klitplantage.

I 2010 blev det besluttet, at der skulle opføres et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage. Testcentret er opført på en 5 km lige strækning, hvorpå syv vindmøller er placeret. Besøgs- og Driftscentret fungerer som arbejdsplads for DTU’s driftspersonale og som et ambitiøst ubemandet besøgscenter, der formidler relevant viden om vindenergi samt stedets natur og kulturhistorie til en bred målgruppe. I forbindelse med det nye besøgscenter var det et ønske, at der blev indtænkt en helhedsplan for området, hvor en ny stiforbindelse skaber kontakt mellem besøgscentret og den omkringliggende natur. LYTT har skitseret en oplevelsesrute med tre tilkoblede formidlingssatellitter, som giver mulighed for ophold. Formidlingssatellitterne forholder sig til den lokale kontekst og har fokus på oplevelsen af et mangfoldigt plante- og dyreliv. 

LYTT har planlagt ankomsten til Besøgs- og Driftscentret, og det nye parkeringsareal er anlagt ved at bevare så mange eksisterende træer som muligt. I forslaget er der lagt vægt på bevaringen af det unikke landskab, muligheden for at opleve de store vindmøller på tæt hold og skabe en alsidig oplevelse for alle aldre med formidling af vindenergi og stedets natur i fokus. Besøgscentret ved Østerild er en naturlig start for den klimafortælling, der allerede findes i Thisted Kommune, populært kaldet ”Den Grønne Tråd”.

Sted

Østerild, Thy

Bygherre

Thisted Kommune

Udført

2015 - 2017

Areal

4 km2

Anlægssum

DKK 11,4 mio.

Samarbejdspartner

CUBO Arkitekter og Orbicon WSP
  • Skitsering
  • Konkurrenceforslag
  • Ideudvikling
  • Helhedsplan
  • Udbud

Relateret

HOFOR’s og Københavns grønne visioner synliggøres med opførelsen af en ny kraftværksblok BIO4, som gennem en kraftfuld arkitektur fortæller historien om værkets skift fra fossile brændsler til bæredygtig energi. Bygherre: HOFOR