Urban & Landscape
Architecture

Øster Allé

Den nye Øster Allé er disponeret, så den eksisterende vej blev omlagt til et promenadeareal. Den anden del af det gamle areal blev således indrettet med kørebaner, parkering, cykelstier og fortove.

Disponeringen af fast og midlertidig parkering samt prioritetsfelter ved Trianglen og ud for Parken markeres på asfalten med thermoplast i et særligt design. På hver side af promenaden plantes nye allétræer af lind med de bedst mulige vækstbetingelser.

Det helt særlige ved den nye Øster Allé er belysningsanlægget. Det er et nyt dobbeltsidet belysningsanlæg med CitySwan-armaturer på master over henholdsvis vej og promenade. Armaturerne over promenaden er desuden bestykket med ekstra DMX-styret LED-udlys i skærmen, der indgår i programmerede lysscenarier i denne del af Øster Allé. Aktivering af farver og af dynamisk lys er dels tidsstyret og dels fra en present weather sensor, der indikerer de forskellige nedbørstyper, sigtbarheden og friktionssignalerne. Ud over dette bliver forskellige højtider også markeret med særligt programmerede events.

Denne LED-feature er med til at gøre Øster Allé til noget unikt; noget, der ikke er set før og noget, der tilfører promenaden et arkitektonisk element, som vil synliggøre og understrege særlige og festlige begivenheder eller events, der finder sted på Øster Allé og i Parken. 

Ombygningen af Øster Allé indgik i Realdanias kampagne ”Bedre byrum” hvor skitseforslaget, dog undtaget belysning og thermoplastudsmykning, blev udarbejdet af to tegnestuer - Thing & Wainø og Bisgaard Landskab - som efterfølgende projekterede frem til projektforslag i samarbejde med ingeniørfirmaet MOE, alt i samarbejde med Københavns Kommune. LYTT Architecture har stået for bearbejdning af projektforslag, hovedprojektering, opfølgning samt hele projekteringen af belysningsanlægget inkl. belysningsprogrammering.

Sted

Østerbro, København

Bygherre

Københavns Kommune

Udført

2009 - 2010

Anlægssum

55 mio.

Samarbejdspartner

Grontmij
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Udvikling og pro­jektering af den arkitektoniske og landskabelige udformning af et nyt sammenhængende by- og infrastrukturprojekt i Gelle­rupparken og Toveshøj. Bygherre: Aarhus Kommune, Trafik og Veje