Urban & Landscape
Architecture

Nordre Frihavnsgade

I opnåelsen af den ønskede københavneridentitet, benyttes der udelukkende gængse københavnske arkitektoniske virkemidler, herunder det karakteristiske Københavnerfortov og Københavnerbænke.

Omdannelsen af "Nordre Frihavnsgade som cykelgade - første etape" sker på baggrund af et stærkt lokal ønske om tryggere forhold for bløde trafikanter samt en politisk ambition om, at København skal være verdens bedste cykelby. Dette betyder forbedret cykelinfrastruktur, øget sikkerhed samt mere plads til cykelparkering. Nordre Frihavnsgade skal være et foregangseksempel på en cykelgade, hvor trafiksikkerhed kombineres med det aktive og stemningsfulde by- og handelsliv. Omdannelsen af "Nordre Frihavnsgade som cykelgade - første etape" vedrører strækningen mellem Trianglen og Strandboulevarden.

LYTTs dispositionsforslag har afsæt i gadens særegne karakter og understøtter ønsket om bedre og tryggere forhold for områdets bløde trafikanter samt en begrønning af strækningen. Træerne er disponeret ud fra et ønske om at give gaden et uformelt udtryk med strøggadekarakter og så intimt og tæt som muligt. Fortovet udvides foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole samt længere nede ad gade for at skabe øget overblik - og dermed sikkerhed - og bedre betingelser for cykelparkering og ophold for fodgængere. På denne måde skabes optimale betingelser for det rige by- og handelsliv, der allerede præger gadebilledet, og som gør det attraktivt at opholde sig i for områdets beboere.   

Sted

København

Udført

2019 - igangværende

Bygherre

Københavns Kommune

Rolle

Underrådgiver

Anlægssum

17 mio.

Areal

12.000 m2

Samarbejdspartner

SWECO

Relateret

Omdisponering af gadeforløbet forbi Frederiksberg Slot for at skabe sammenhæng i slotsanlægget. Bygherre Frederiksberg Kommune. Budget 9 mio.