Urban & Landscape
Architecture

Masterplan for King Abdullah Financial District

I samarbejde med Henning Larsen Architects har LYTT Architecture udarbejdet masterplanen for det nye King Abdullah Financial District (KAFD) i Riyadh.

King Abdullah Financial District (KAFD) skal fungere som katalysator og flagskibsprojekt for Saudi Arabiens finansielle vækst, og har derfor opmærksomhed fra landets højeste instanser.

LYTT bidrager primært med byplanmæssig, landskabelig og infrastrukturel ekspertise. Projektet tager afsæt i en logisk og pragmatisk tilgang, som med udgangspunkt i projektets konceptuelle lag strukturerer det komplekse projektområde.

Projektets første fase blev efterfulgt af en specificering af de regulerende værktøjer, som blev konkretiseret i en designmanual med styringsværktøjer  til brug for de fremtidige bygherrer og arkitekter, som skal udforme distriktets mange byrum og bygninger.

Sted

Riyadh

Bygherre

Public Pension Authority, PPA

Udført

2005-2015

Entrepriseform

Totalrådgivning

Rolle

Underrådgiver

Samarbejdspartner

Henning Larsen Architects

Areal

150 ha
  • Masterplan
  • Designmanual
  • Skitsering
  • Projektering

Relateret

Konkurrenceforslag der arbejde helhedsorienteret og med afsæt i det stedspecifikke landskab, hvor der skabes et netværk af grønne forbindelser og rekreative attraktioner med et fremtidsorienteret, bæredygtigt byliv.