Urban & Landscape
Architecture

Malling Vandværk

Med udgangspunkt i stedets kontekst og eksiste­rende bygnings beskaffenhed, har LYTT Architecture tilvejebragt en ny bygning, der er indpasset i forhold til det åbne land med fredskov, dyrkningsarealer og idrætsanlæg som nærmeste naboer.

Malling Vandværk har ønsket at udvide og ombygge det eksisterende vandværk, så det lever op til fremtidige behov med et større opland og flere brugere. LYTT Architecture var totalrådgiver på opgaven med LB-Consult som underrådgiver, og tegnestuen har udarbejdet program og skitsefor­slag efterfulgt af dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbud. Byggeledelse og fagtilsyn er ligeledes indeholdt. 

Projektets hovedidé er med udgangspunkt i stedets kontekst og eksiste­rende bygnings beskaffenhed, at tilvejebringe en ny bygning, der er indpasset i forhold til det åbne land med fredskov, dyrkningsarealer og idrætsanlæg som nærmeste naboer, samt at bygningen fremstår som en teknisk bygning, der afspejler vandværkets funktioner i nutidig form og udtryk. 

Den nye bygning er i 2 etager og indeholder blandt andet ny hal til vandfiltreringstanke, service og teknik, bad og omklædning, kontorer og et konferencemødelokale. Facaderne er beklædt med kobber og taget er belagt med sedum. 

Sted

Malling

Bygherre

Mallling Vandværk

Bygherrekontakt

Anders Kaa, anders.kaa@mallingvand.dk

Udført

2011 - 2012

Entrepriseform

Totalrådgivning

Rolle

Totalrådgiver

Samarbejdspartner

LB-Consult

Areal

500 m2

Anlægssum

DKK 6 mio

Honorar

DKK 1 mio
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udbud
  • Byggeledelse
  • Tilsyn

Relateret

Udvikling og design af kabelovergangsstation. Bygherre: Energinet.dk