Urban & Landscape
Architecture

Livsrum Odense

LYTT Architecture har udarbejdet et vindende konkurrenceforslag for en serie af haver for terapi, rehabilitering og afslapning samt ankomstarealer i tilknytning til Livsrum Odense, Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter ved Odense Sygehus.

Bygningen er tegnet af Wienberg Architects og opført af entreprenør NJ Gruppen. Tanken bag projektet har været at skabe en fysisk ramme med en atmosfære præget af hjemlighed, fællesskab og handlemuligheder.

Bygning og landskab er udviklet med stærk indbyrdes relation. Rådgivningscentret er baseret på tre horisontale bånd i hvert deres materiale. Det nederste bånd, som henvender sig til terrænet, udføres i beton. Terrænbåndet strækker sig ud og indrammer gårdhaverne, således at disse naturligt bliver en forlængelse af rummene inde i bygningen. Samtidig adskiller betonbåndet de
veldefinerede gårdhaver fra den omkringliggende park.

Gårdhaverne indrettes med en serie af forskellige rum for både patienter og pårørende. Der er således både plads til fordybelse og sorg, men også samvær, genoptræning og glæde. De forskellige dele af haverne, samt den omkringliggende park, forbindes af små stiforløb, der er et led i walk-and-talk filosofien. Terrænbåndet definerer samtidigt en bevægelse, som starter ved huset,
løber igennem haverne og parken og ender ved havens mest intime del: en tagterrasse indlejret i bygningens øverste bånd. Havernes beplantning indgår som del af den samlede tanke om helende arkitektur, hvor udsigt og naturens nærvær giver ro, virker afstressende og kan indvirke positivt på rehabiliteringen og sygdomsforløbet. 

Beplantningen giver skiftende oplevelser i løbet af året og sikrer intimitet i haven. I valget af plantearter er der lagt stor vægt på at skabe en artsrig beplantning, som på samme tid har et lavt pleje- og driftsniveau.

Sted

Odense

Bygherre

Kræftens Bekæmpelse

Udført

2012 - 2013

Entrepriseform

Totalentreprise

Rolle

Underrådgiver til Wienberg Architects

Samarbejdspartner

Wienberg Architects, NJ Gruppen

Areal

2.500 m2

Anlægssum

DKK 16 mio.
  • Konkurrence
  • Skitsering
  • Projektering
  • Fagtilsyn

Relateret

Udflytning af Psykiatrien i Aalborg til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Der etableres tre forskellige typer af landskabs- og gårdrum, som varierer i funktion, beplantning, belægning samt drift og vedligehold. Bygherre: Region Nordjylland