Urban & Landscape
Architecture

Helsingør Stadion og idrætsfaciliteter

I samarbejde med NOVA5, Elkiær + Ebbeskov og Lyngkilde har LYTT vundet konkurrencen om et nyt stadion i Helsingør.

Forslaget tager udgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter og elementer, hvor det nye stadion som en smeltedigel forbinder og aktiverer det omkringliggende landskab, og ikke mindst etablerer et samlingspunkt for det brede idrætsliv, der er forankret i såvel elite- som breddeklubber, skoler og institutioner. En samling af idrætsfaciliteter, der skal skabe liv og sammenhængskraft. Landskabet sammenbindes, aktiveres og tilgængeliggøres af to loops: Det urbane loop, som udformes som en rambla, der med sin programmering og fortætning mimer og orienterer sig mod byens urbane karakter med belagte overflader og en særlig tæthed. Tribuner indarbejdes naturligt i skråningen mod vest og giver mulighed for ophold og udsigt over engen og det storslåede landskab, som udgør et smukt bagtæppe. Det andet loop, det landskabelige loop, udfolder sig som en grusbelagt, let slyngende sti, der sammenbinder engen og selve stadionområdet med et inviterende aktivitetsbånd med mulighed for løb, gang og cykling. På begge loops indarbejdes aktivitetsspots, der er programmeret med forskellige aktiviteter og fællesskabsorienterede faciliteter., der henvender sig til en bred brugerskare. Projektet udstikker således rammerne for at udvikle og understøtte et levende sted med attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og friluftsområdet i tæt samarbejde med foreninger og skoler. 
Nomineret i 2020 til Danmarks bedste idrætsbyggeri  

Sted

Helsingør

Bygherre

Helsingør Kommune

Udført

2017-2020, Udført

Rolle

Underrådgiver

Anlægssum

DKK 57,6 mio.

Samarbejdspartner

NOVA5, Elkiær + Ebbeskov og Lyngkilde
  • Konkurrence
  • Ideudvikling
  • Skitsering
  • Helhedsplan
  • Projektering

Relateret

Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune