Urban & Landscape
Architecture

DH-Huset - verdens mest tilgængelige kontorhus

LYTT Architecture har i samarbejde med NCC, Cubo, Force4, Niras og MTRE vundet 1. præmien i totalentreprisekonkurrencen om DH-huset - verdens
mest tilgængelige kontorhus. 

Det er projektets klare mål - på alle niveauer - at skabe et projekt, der lever op til intentionen om at være ’verdens mest tilgængelige kontorhus’. LYTT har været ansvarlig for alle udearealer, herunder ankomstveje og -arealer, parkering, stisystem og opholdspladser. Det tværfaglige projektteam har fra konkurrencefasen samarbejdet på tværs af grænser og fag for herved at løfte projektet og derigennem nå målsætningen om tilgængelighed for alle. Landskabet tager afsæt i tre klare koncepter, der bunder i tilgængelighed og universel design. Landskabet deles i en rekreativ zone og en parkerings- og vejzone. En fælles ankomststi viser ligeværdigt vej til hovedindgangen uanset om du er til fods eller i kørestol. Der ledes ved hjælp af klare orienteringsprincipper i form af belægning, kantning, beplantning og belysning. Samtidig skabes en sikker cirkulation rundt om bygningen med et forløb af rekreative oplevelser bl.a. i form af højbede med opholdsmuligheder og sanseoplevelser. I disponeringen af udearealer har tryghed for alle været et særligt fokuspunkt, hvorfor udearealerne er opdelt i zoner. Logistiske forhold og separering af trafikantgrupper er behandlet med stor omhyggelighed i projektet.

Sted

Høje Taastrup

Bygherre

Danske Handicaporganisationer (DH)

Udført

2011 - 2012

Rolle

Underrådgiver

Areal

15000 m2

Anlægssum

DKK 180 mio.

Samarbejdspartner

NCC, Cubo, Force4, Niras og MTRE
  • Konkurrenceforslag
  • Designmanual
  • Brugerinddragelse
  • Skitsering
  • Projektering
  • Detailprojektering
  • Udbud
  • Tilsyn