Urban & Landscape
Architecture

Bymidtestrategi i Løsning

LYTT Architecture har indledt arbejdet for Hedensted Kommune med at foretage en grundig læsning af Løsnings eksisterende potentialer og udfordringer, hvilket har ført til en bymidtestrategi. Analysen udpeger potentialer i byen, bl.a. forbedring af bymæssige forbindelser og forskønnelse gennem beplantning. Strategien prioriterer mulige tiltag på den korte og den lange bane inden for bl.a. byrum, nye aktive knudepunkter, samt tilgængelighed og sikre trafikforhold.  

Bymidtestrategien fremhæver tiltag, der kan gøre en forskel her og nu og tiltag, der kan være med til at opgradere bymidten på den længere bane. Blandt de fokusområder, der anbefales her og nu er:
• Attraktive byrum skaber et bedre image for Løsning
• Prioriter cyklende og gående
• Sænk farten og forskøn køreoplevelsen

På den lange bane bør midtbyens nuværende og fremtidige funktioner udnyttes som generator for udviklingen. Herunder foreslås, at der opføres et nyt aktivitetsskabende og udadvendt multihus i forbindelse med skolen, og at skolen styrkes som naturligt samlingspunkt i Løsning. LYTT foreslår, at der etableres et nyt grønt samlingsrum, Løsningspladsen, og en grøn tværforbindelse, som skaber en ny sammenhæng og en attraktiv ”baghave” for beboelse langs med Jernbanegade. Tegnestuen foreslår endvidere, at beplantningen fortsætter ud af Nørregade, og kobles sammen med multihusets åbne og inviterende facader ud mod Vestergade og understøtter forbindelsen på tværs. Parkering sker på bagsiden, så der frigøres plads til den grønne Løsningsplads. 

Sted

Løsning

Bygherre

Hedensted Kommune

Udført

2016

Rolle

Totalrådgiver
  • Analyse
  • Strategi
  • Visionsplan

Relateret

Strategi- og visionsplan for Hinnerup Bymidte, der gentænker fortællingen om "stationsbyen" i et samspil mellem bevaring og ny udvikling, samtidig med letbanen og nye hustypologier flytter ind. Bygherre: Favrskov Kommune