Urban & Landscape
Architecture

Aulum Kirkegård

LYTT har udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården til den lille romanske Aulum Kirke fra 1200 tallet. Udviklingsplanens grundidé griber fat i princippet omkring mødet mellem det gamle: det ordnede, vinkelrette og plejede, og det nye: det frodige, tilfældige og varierede.

Mod vest bevares den ældste del af kirkegården i det store hele som den fremstår i dag - afdelingerne her er velfungerende og populære, og forholdene her egner sig bedst til de traditionelle kistegravsteder, som kirkegården også fremadrettet har behov for at kunne tilbyde. Mod øst er den eksisterende struktur - med enkelte undtagelser - mindre velfungerende. Her ryddes der op i elementerne, og en ny struktur føjes til ovenpå det eksisterende. Den nye struktur indarbejdes som en gradvis omdannelse af arealerne. Den nye struktur er en fortsættelse af fortælling om naturen, der vandrer ind fra skoven mod øst. Den nye struktur, der føjes til det eksisterende, er en fortolkning af en mere frodig, oplevelsesrig og mere naturligt voksende natur, der skaber kontrast til det eksisterende, og danner ramme om den mere variererede pallette af gravsteder, som kirkegården har behov for. Den nye struktur tager form om et let drys af skovens træer, der vandrer ind på kirkegården fra øst. Med skovdrysset følger nye steder på kirkegården - rum med særlige oplevelser, stemninger og identitet, der kan supplere de velfungerende strukturer og steder, som kirkegården allerede har. Skovdrysset er blanding af typiske skovtræer med lette og lysåbne kroner som eg, ask, fuglekirsebær og røn kombineret med enkelte japansk lærk. Træerne er opstammede, så det åbne kig på tværs under trækronerne bevares.

Bygherre

Aulum Sogns Menighedsråd

Sted

Aulum

Udført

2021-

Rolle

Totalrådgiver

Areal

20.000 m2
  • Analyse
  • Brugerinddragelse
  • Idé og program
  • Udviklingsplan

Relateret

Gennemgribebende grøn transformation af Næsbjerg Kirke ude- og friarealer med særligt fokus på nye rumligheder og LAR. Bygherre: Næsbjerg Sogns Menighedsråd