Urban & Landscape
Architecture

Algestrup Byudvikling

Algestrup er en landsby med 800 indbyggere syd for Køge omgivet af landbrugsjorde og skovarealer. Byen er tæt forbundet til hovedveje, motorveje og jernbane, der fra 2021 genåbner med station med halvtimes drift en halv times transport til København. Der har derfor været et stort ønske om byudvikling fra Algestrup by, som har været engageret i arbejdet fra starten.

Konceptet for bebyggelsesplanen tager afsæt i den landskabelige og bymæssige kontekst og at skabe en by sammentænkt med naturen. Bebyggelsesplanens 1. etape indgår i målsætningen om et ’Grønt Danmarkskort.’ Visionen er at sikre et harmonisk samspil mellem den ny bebyggelse og den eksisterende landsby, samt sammenhæng med skov, natur, station, institutioner, mv. Placeringen af bebyggelsen sker således med henblik på at sikre naturlig dynamik og liv i byen omkring eksisterende og nye centrale byfunktioner. Selve bebyggelsen er opdelt i flere lag, som en kinesisk æske, fra en samlende helhed til mindre grupperinger omkring fælles centerbebyggelser med hver sin karakter, som fx Skovbyen, Søbyen, Havebyen, m.fl. Fælles for boligerne er nærhed og direkte adgang til natur og rekreative muligheder, samt byrumskvaliteter som generator for fællesskab og liv mellem husene. Bebyggelsen rummer muligheder for flere typer boliger, service og erhverv. Bygninger er skaleret i tæthed og med op til 4 etages højde ved de centrale bydelspladser og som åbne, lave ud mod randzonerne. Mobilitet og trafik indgår i planen og understøtter sammenhæng på tværs. Et netværk af stier og veje med multianvendelige opholds- og aktivitetslommer er udformet til at rumme løbere, cyklister og vandrere.

Sted

Algestrup, Køge Kommune

Bygherre

Bregentved Gods

Udført

2016-2018

Rolle

Totalrådgiver

Areal

90 ha

Samarbejdspartner

Casa Arkitekter og Køge Kommune
  • Landskabsplan
  • Koncept
  • Helhedsplan
  • Byplan
  • Bebyggelsesplan
Fra start har stinettet været tænkt som et loop for førerløse eldrevne persontransportmidler. 

Relateret

Bebyggelse i Årslev