Urban & Landscape
Architecture

Motorvej over Funder Ådal

LYTT har bistået Vejdirektoratet med VVM-redegørelsen for motorvejsstrækningen mellem Bording og Låsby og bistod i detailprojekteringsfasen for den vestligste delstrækning, mellem Bording og Funder - herunder passagen af Funder Ådal, som er forudsat passeret på en 742 m lang og op til 30 m høj dalbro.

Broprojektet blev udbudt i Totalentreprise med Gimsing & Madsen, nu Atkins, som bygherrerådgivere og med LYTT Architecture som æstetiske konsulenter. Som grundlag for Totalentreprisen udarbejdede LYTT en Designmanual, et æstetisk koncept for broprojektet, der hviler på en 2-dragers bjælkebro - adskilt med en smal luftspalte og med 8 dobbeltsøjler i konstant tvæsnit. Broen er opdelt på 7 hovedfag og 2 endefag.

Broen er i harmoni med landskabets skala og markerer sig i kraft af sin størrelse. Køreoplevelsen højt over terrænet byder på kilometerlange kig ud over det dramatiske dallandskab.

Efterfølgende har LYTT bistået med udvikling og opsætning af transparente støjskærme i hele broens længde. Broen, og motorvejsstrækningen Bording-Funder, blev ibrugtaget i efteråret 2012.

Area

Silkeborg Vest

Area

Vejdirektoratet

Area

2007-2008

Area

Bygherrerådgiver
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding

Relateret

Æstetisk motorvejsbro i beton og cortenstål på strækningen Herning-Brande Nord. Bygherre: Vejdirektoratet