Urban & Landscape
Architecture

Kabelovergangsstation Buen

’Buen’ er et af to forskelige opførte design-ikoner, som er resultatet af en udviklingsproces, hvor LYTT Architecture har taget udgangspunkt i den landskabelige kontekst kombineret med ligeværdighed mellem teknik, funktion og æstetik har været gennemgående i udviklingen af kabelovergangsstationernes arkitektoniske udtryk.

I 2009 tog Energistyrelsen og Energinet.dk en beslutning om at forskønne dele af 400 kV-luftledningsnettet, hvor værdifulde naturtyper og landskaber påvirkes af master og luftledninger. Hermed blev intentionen om at designudvikle nye arketyper for kabelovergangsstationer født. ’Buen’ er opført nord og syd for Aggersund og den anden opførte kabelovergangsstation, der hedder ’Blokken’, kan ses ved Erritsø. 


Grundlæggende var ønsket at gøre de ofte svært forståelige tekniske anlæg mere aflæselige gennem en udtryksfuld og formidlende arkitektur. De tekniske installationer står i dag som skulpturelle elementer i det åbne danske landskab. Naturligt er de indpasset i landskabet og indgår som udtryksfulde ikoner, der formidler kabelføringen fra luft til jord og vice versa. Kabelovergangsstationen ’Buen’ er et design-ikon, der har forskønnelse af nutidens tekniske installationer og formidlingen af menneskets forbrug af elektrisk strøm som agenda. De udfordrer dermed det naturlige tankesæt om tekniske højspændingsanlæg, som skampletter i landskabet, der alene har til hensigt at tjene tekniske formål.

Udvikling og design er lavet af LYTT Architecture. Projektering er udført af Rambøll med input fra LYTT Architecture

Area

Aggersund

Area

Energinet.dk

Area

2011 - 2012

Area

Hovedrådgivning

Area

Hovedrådgiver

Area

Energinet.dk
  • Application for fonding

Relateret

Byrumsinventarserie omfattende en lang række produkter til benyttelse i det offentlige rum.