Urban & Landscape
Architecture

Biblioteksparken Aarhus

Med transformationen af Hovedbiblioteket i Aarhus revitaliseres Vestpassagen, der forbinder områdets væsentligste pladser, som et attraktivt byrum og samlingspunkt for hele byen.

LYTT Architecture har i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Aletica A/S, Future Hostels og NorCap A/S vundet opgaven om transformation af Aarhus Hovedbibliotek. LYTT Architecture har i projektet fungeret som underrådgiver til Kant Arkitekter A/S og varetaget de landskabelige og bymæssige interesser i form af udearealerne ”Biblioteksparken”.

Det er forslagets vision at omdanne det tidligere og bevaringsværdige hovedbibliotek i Aarhus og dets udearealer til et pulserende og levende sted, der forbinder og samler de omkringliggende kvarterer. Derfor programsættes anvendelsen således, at funktionerne ikke bare styrker den nære kontekst, men hele byen. Den nye bibliotekspark omfatter hostel, boliger og erhverv. Der skabes en passage igennem Biblioteksparken, som skaber forbindelse mellem områdets væsentligste pladser - Vesterbro Torv og Mølleparken. Transformationen af passagen - der før var et overset sted i byen - bliver et byrum i sig selv med plads til ophold og rekreativ udfoldelse. Således opstår et unikt og anderledes sted i Aarhus, der vil fungere som et samlingspunkt og åndehul i byen. Byrummet er tæt og opleves beskyttet mod vind og vejr, særligt på grund af passagens opløste grænser mellem inde og ude, de terrasserede  opholdsområder og imødekommende møblering. Ramperne, der fint er integreret i planløsningen, formidler terrænforskellen og sikrer let adgang til de forskellige niveauer. 

Area

Aarhus

Area

Aarhus Kommune og MT Højgaard

Area

2014-2020

Area

Underrådgiver

Area

5000 m2

Area

DKK 200 mio

Area

Kant Arkitekter, Aletica, Future Hostels og NorCap
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding